Видавнича діяльність викладачів факультету мистецтв | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Видавнича діяльність викладачів факультету мистецтв

1. Технології проективного моделювання в мистецькій освіті »

Технології проективного моделювання в мистецькій освіті
Навчально-методичний посібник

Технології проективного моделювання в мистецькій освіті / уклад. Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М., Музика О.Я., Сирота З.М.,Сирота В.М., Семенчук В.В., Ятло Л.П., Ятло Л.Г.– Умань: ВПЦ Візаві, 2013. – 71с.

Рецензенти:
док. пед. наук Д.І. Пащенко (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини),
канд. пед. наук О.О.Ярошинська (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Зміст
Передмова

2. Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва »

Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика
Навчально-методичний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист № 1 / 11-11807 від 22.12.2010 року)

Автори:
Зоя Миколаївна Сирота, Всеволод Маркович Сирота

Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика: навчально-методичний посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 103 с.

Рецензенти:
док. пед. наук Д.І. Пащенко (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини),
канд. пед. наук Д.І. Балдинюк (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Зміст

3. Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи
Еміля Жак-Далькроза) »

Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза)
Навчально-методичний посібник

Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв: навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад.: Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М., Куценко Є.І., Куценко С.В., Музика О.Я., Сирота З.М., Сирота В.М. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 82 с.

Рецензенти:
док. пед. наук Д.І. Пащенко (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини),
канд. пед. наук канд. пед. наук О.О. Ярошинська (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Зміст

4. Рухова пам’ять майбутніх учителів музики: сутність і проблеми розвитку »

Рухова пам’ять майбутніх учителів музики: сутність і проблеми розвитку
Монографія

Гусак В.А. Рухова пам’ять майбутніх учителів музики: сутність і проблеми розвитку : монографія / В.А. Гусак. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 332 с.

Рецензенти:
М.А. Давидов, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;
О.П. Щолокова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Т.І. Кремешна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

5. Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання »

Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання
Навчально-методичний посібник

Кремешна Т.І. Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання : навчально-методичний посібник / Т. І. Кремешна. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 168 с.

Рецензенти:

Біда О.А., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Сирота З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін УДПУ ім. П. Тичини.

Зміст

Передмова

6. Окестровий клас та ансамбль »

Окестровий клас та ансамбль
Навчальний посібник

Калабська В.С. Окестровий клас та ансамбль. Хрестоматія : навчальний посібник для вищих музично-педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.С. Калабська. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015.- 176 с.

Рецензенти:

Осадча С.В., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської державної консерваторії імені А.В. Нежданової;
Устименко-Косоріч О.А., доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

7. Практикум з організації роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами »

Практикум з організації роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами
Навчальний посібник

Радзівіл Т.А. Практикум з організації роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами / Радзівіл Т.А. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 146 с.

Рецензенти:

Сирота З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Дашицька Л.І., викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії народних інструментів відділення музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка.

8. Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти »

Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти
Навчальний посібник

Радзівіл Т.А. Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти : навч.-метод. посіб. / Радзівіл Т.А. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 129 с.

Рецензенти:

О.А. Устименко-Косоріч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
О.І. Самойленко, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської державної академії музики ім. А.В. Нежданової.

9. Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими
школярами »

Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами
Навчальний посібник

Радзівіл Т.А. Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами : спецкурс з оркестрового класу / Радзівіл Т.А. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 46 с.

Рецензенти:

Сирота З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Дашицька Л.І., викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії народних інструментів відділення музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка.

10. Основи хорового диригування »

Основи хорового диригування
Навчальний посібник

Прокулевич. О. Основи хорового диригування : навчальний посібник / [уклад. Оксана Валеріївна Прокулевич] ; – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 140 с.

Рецензенти:

А.П. Серебрі – професор, заслужений діяч мистецтв України, завідуюча кафедрою хорового диригування Одеської національної музичної академії імені Антоніни Василівни Нежданової;
В.В. Семенчук – доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедрою музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зміст
Передмова

11. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті (2015) »

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті
Навчальний посібник для студ. мистецько-пед. факультетів

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015 . – 106 с.

Рецензенти:

Афанасьєв Ю.Л. – доктор філософських наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Соцька Г.І. – доктор філософських наук (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).

Зміст
Передмова

12. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті (2016) »

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті
Навчально-методичний посібник для студентів факультету мистецтв

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч. метод. посібн. для студ. факульту мистецтв: / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Тименко В.П., Гекалюк Л.Ю., Радченко С.М, Волошин П.М. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2016 . – 52 с.

Рецензенти:

Сотська Г.І. – доктор педагогічних наук Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
Балдинюк Д.І. – професор кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін УДПУ імені Павла Тичини.

Зміст

13. Шевченко – поет, художник, мислитель »

Шевченко – поет, художник, мислитель
Альбом-посібник для студентів мистецько-педагогічних факультетів

Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель: альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Ятло Л.П., Ятло Л.Г., Волошин П.М. – Умань : «МВХД», «ОМ». 2016 . – 104 с.

Рецензенти:

Д.І. Пащенко – док. пед. наук (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
Д.І. Балдинюк – канд. пед. наук (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Зміст

14. Словннк-довідник співака »

Словннк-довідник співака
Навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-11355 від 14.12.2010))

Словннк-довідник співака : Навчальний посібник [Інформаційно-довідкове видання] / Уклад. Д.І. Балдинюк, Н.А. Балдинюк, видання друге – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 108 с.

Рецензенти:

Олексюк О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
Гнатюк М. В. – народний артист України, професор кафедри музикознавства і вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Бриііп Б. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ансамблевої гри та естрадного мистецтва Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

15. Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін »

Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін
Монографія

Козій О.М. Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін [монографія] / О.М. Козій. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 158 с.

Рецензенти:

Щолокова Ольга Пилипівна, д. п. н., професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут мистецтв, завідувач кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури;
Кондратенко Ганна Григорівна, к. п. н., доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, заступник директора з науково-педагогічної та соціально- гуманітарної роботи;
Гусак Владислав Анатолійович, к. п. н., доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Зміст

16. Мистецтво в контексті освіти: теорія та практика »

Мистецтво в контексті освіти: теорія та практика
Монографія

Автори:
Д.І. Балдинюк (1.1.), М.В. Гнатюк (1.2.), В.М. Сирота (1.З., 1.4.), З.М. Сирота (1.5., 1.6.), О.Д. Балдинюк (1.7.), В.В. Семенчук (2.1.- 2.З.).

Мистецтво в контексті освіти: теорія та практика : Монографія / За ред. П. Є. Зелінського. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с.

Рецензенти:

Пащенко Д. І., доктор педагогічних наук, професор;
Фицик І. Д., кандидат філософських наук, доцент.

Зміст

17. Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів »

Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів
Монографія (Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту обдарованої дитини НАПН України)

Тименко В.П., Аніщенко Н.В., Сирота 3.M. Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів : Монографія. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 186 с.

Рецензенти:

A.Т. Авдісвський, народний артист, академік АМУ України, академік НАГЛІ України, Президент національного музичного комітету України, завідувач кафедри методики музичного вихо¬вання, співів та хорового диригування КНПУ ім. М.П. Драгоманова;
B.І. Федоришин, заслужений діяч мистецтв, кандидат пед. наук, професор кафедри гри на музичних інструментах КНПУ ім. М.П. Драгоманова.

Зміст

* для того, щоб побачити детальнішу інформацію про видання натисніть на назву обраного.

 

Share to Google Plus
 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

21.04
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
19 квітня відбулися в стінах Черкаського інституту банківської справи змагання з волейболу серед жінок за програмою XV Універсіади Черкаської області серед вищих навчальних закладів. У змаганнях взяли участь 6 збірних команд. За жеребкуванням наша збірна потрапила до групи Б, до якої окрім нас, увійшли команди Черкаської меди [...]
ЖІНОЧА ЗБІРНА УДПУ З ВОЛЕЙБОЛУ – ПРИЗЕР УНІВЕРСІАДИ!
19.04
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
В УДПУ імені Павла Тичини відбувся ІV Уманський молодіжний фестиваль соціально-психологічної драми «Почуй! Побач!», приурочений Всесвітньому дню психолога та Всесвітньому дню здоров’я. Його ініціатором, як і 4 роки тому, виступив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, зокрема, студентська с [...]
В УДПУ ВІДБУВСЯ ІV УМАНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ «ПОЧУЙ! ПОБАЧ!»
18.04
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Студенти УДПУ започаткували Інтернет-аукціон добрих справ. Це може бути будь-що: виконання лабораторної, прогулянка, зварений борщ – кожному є чим поділитись! Учасники обирають людину та послугу, що найбільше зацікавили, пишуть в коментарі під фото номер лоту (послуги) та ціну, яку готові заплатити. Мінімальна різниця кожно [...]
СТУДЕНТИ УДПУ ЗАПОЧАТКУВАЛИ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОН ДОБРИХ СПРАВ

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:fm_dekanat@meta.ua