Музика Ольга Яношівна | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Музика Ольга Яношівна

Музика

Музика Ольга Яношівна,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Email: musicann@meta.ua; olgamuz66@gmail.com

Освіта:
У 1986 році закінчила з відзнакою Київський художньо-промисловий технікум (нині – Інститут декоративно-прикладного мистецтва імені М. Бойчука), відділення «Художнє оформлення». У 2006 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики, естетики, викладача образотворчих дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, практичного психолога у закладах освіти.


Професійна кар’єра:
1986-1988 роки – художник міського об’єднання «Промтовари» (м. Запоріжжя);
1990-1992 роки – художник Уманського міського управління торгівлі (м. Умань);
1992-2001 роки – художник лакових мініатюр у приватному підприємстві;
2001-2006 роки – старший лаборант кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
З 2006 року – викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
2011-2012 роки – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
з 2012 року – доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації – 11 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 11 років.
Викладає дисципліни: «Живопис», «Кольорознавство», «Теорія і практика живопису», «Теорія і практика колористики», «Історія художнього текстилю та костюма», «Практикум з художньої творчості», керівник навчально-творчої практики «Пленер».


Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів: творчість як основа розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; формування творчої особистості художника-педагога в процесі вивчення фахових дисциплін; живопис як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього художника-педагога та ін.
Кандидат педагогічних наук із січня 2012 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін» захистила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Автор близько 60 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах. Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і семінарів. Керівник студентської проблемної групи «Творчий розвиток особистості студента засобами живопису».
Науковий керівник випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Образотворче мистецтво».

Видавнича діяльність:
1. Музика О.Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / О.Я. Музика. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 188 с.
2. Музика О.Я. Матеріали і техніка олійного живопису / О.Я. Музика. Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 114 с.
3. Технології проективного моделювання в мистецькій освіті : навч.  метод. посібн. для студ. мист.-пед. факульт.: уклад.: Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Король А.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Сирота З.М., Сирота В.М., Семенчук В.В., Ятло Л.П., Ятло Л.Г.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 181с.
4. Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) : навч.метод. посібн. для студ.мист.-пед. факульт. : уклад. : Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М.,Купсік М., Куценко С.В., Куценко Є.І., Музика О.І., Ніколаї Г.Ю., Сирота З.М., Сирота В.М. – ВПЦ «Візаві», 2014. – 82с.
5. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч.-метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт. уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д.  – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 106 с.
6. Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель : альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт. / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Ятло Л.П., Ятло Л.Г., Волошин П.М., Семенчук В.В. – Умань : «МВХД», «ОМ». 2015. – 104 с.
7. Пленер : практика з образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник / укладач : О. Я. Музика. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 136 с.

Експертна діяльність:
1. Член експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.020205, 7.02020501, 8.02020501 «Образотворче мистецтво» в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 24 по 26 лютого (наказ МОН України № 405 л від 12.02.2014 року)
2. Член експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 17 по 19 січня 2017 р. (наказ МОН України № 2А від 13.01.2017 року)
3. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» у Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса) з 05 по 06 квітня 2017 р. (наказ МОН України № 481-А від 28.03.2017 року)
4. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво» у Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної  ради «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» з 12 по 14 червня 2017 р. (наказ МОН України № 891-А від 06.06.2017 року)

Опонування дисертацій:
Бобренко Ростислав Всеволодович «Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва», м. Переяслав-Хмельницький, 24 травня 2013 р.;
Колоянова Ольга Геннадіївна «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів», м. Одеса, 17 червня 2013 р.

Авторське право: Музика О.Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / О.Я. Музика. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 188 с.

Відзнаки:
За період педагогічної роботи нагороджена почесними грамотами Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти, Уманського міського відділу культури і туризму, ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2010, 2012, 2013, 2014, 2016 рр.);
– дипломом за участь у художній виставці «Барви життя» (м. Київ, 2015 р.)
– подякою Уманського краєзнавчого музею за підготовку та проведення виставки «Рідному місту присвячую» (2016 р.).


Творча діяльність:

Учасник багатьох колективних виставок художників Уманщини в міській картинній галереї, виставковому залі Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», автор персональних виставок на кафедрі образотворчого мистецтва, в Уманській картинній галереї (квітень 2014 р., листопад 2016 р.).
Учасник благодійних художніх виставок в м. Умань (вересень 2014 р.) та в м. Києві (вересень 2015 р.). Захоплюється поезією, має публікації в періодичних виданнях і літературних альманахах.

Повернутися назадРоздрукувати публікацію

   

  АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

  13.04
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  Для збереження для нащадків річки Паланка в рамках місячника з благоустрою міста Умань 12 квітня науковці науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» університету з ініціативи вчителів загальноосвітньої школи №3 Тетяни Стащенко, Михайла Плюща. провели вагому екологічну акцію практичного природоохоронного спря [...]
  СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ УДПУ З УЧНЯМИ ТА ВЧИТЕЛЯМИ ЗОШ №3 УПОРЯДКУВАЛИ ДЖЕРЕЛА В УРОЧИЩІ «ТАРТАК» РІЧКИ ПАЛАНКА
  13.04
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  У 2018 році І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, яка одночасно є відбірною олімпіадою командної студентської першості світу з програмування ACM-ACPC, проводитиметься в базових закладах вищої освіти, які визначені Наказом МОН України №307 від 30.03.2018 року. У Черкаській області такими закладами призначено Че [...]
  І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ
  12.04
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  Викладач факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ, кандидат біологічних наук, доцент Людмила Перфільєва представила свої флористичні роботи у Державному історико-архітектурному заповіднику «Стара Умань». Загалом на виставці експонуються роботи шести знаних уманських майстринь: живопис (Юлія Тодоренко), ви [...]
  ВИКЛАДАЧ УДПУ ЛЮДМИЛА ПЕРФІЛЬЄВА ПРЕДСТАВИЛА СВОЇ ФЛОРИСТИЧНІ РОБОТИ У «СТАРІЙ УМАНІ»

  НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

  Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

  

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
  Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
  Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
  E-mail:art_dekanat@meta.ua