Кафедра образотворчого мистецтва | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Кафедра образотворчого мистецтва

Музика Ольга Яношівна
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Детальніше

Історія кафедри

Історію кафедри започатковано у 1989 році як секцію образотворчого мистецтва при кафедрі музики, образотворчого мистецтва і хореографії, яку в 2001 році було реорганізовано. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №57 від 15.03.2001 року, створено нову самостійну кафедру «Образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності»
05.02.2010 року кафедру образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності перейменовано на кафедру образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки, а 2.07.2012 року – на кафедру образотворчого мистецтва.

Склад кафедри

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри

Детальніше

 

Сирота Всеволод Маркович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор

Детальніше

Базильчук Леонід Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Побірченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Король Анатолій Миколайович, заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Семенова Олена Віталіївна, старший викладач                                                                            

Детальніше

Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач

Детальніше

Горчинська Тетяна Сергіївна, викладач, старший лаборант                              

Детальніше

Сердюк Ярослава Олексіївна, викладач, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Лопушан Володимир Пилипович, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Лавриченко Оксана Михайлівна, майстер виробничого навчання, викладач                              

Детальніше

Мазур Віктор Вікторович, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Москальчук Владислав Васильович, майстер виробничого навчання

Детальніше

  Іщук Анжеліка Вікторівна, майстер виробничого навчання

Детальніше

  Одноволова Олена Анатоліївна, майстер виробничого навчання

Детальніше

 

 

Розподіл обов’язків між викладачами кафедри образотворчого мистецтва на 2016-2017 н.р. »

Види роботи

Відповідальні

1

Завідувач кафедри Музика О. Я.

2

Помічник завідувача кафедри Пічкур М.О.

3

Заступник зав. кафедри з навчально-методичної роботи Музика О. Я.

4

Заступник зав. кафедри з виховної роботи Сердюк Я. О.
5 Заступник зав. кафедри з наукової роботи Побірченко О. М.

6

Старший лаборант кафедри (матеріально відповідальна особа) Горчинська Т. С.

7

Майстри виробничого навчання Лопушан В. П., Одноволова О. В., Сердюк Я. О., Мазур В. В., Лавриченко О. М.

8

Організація педагогічних практик Король А. М.

9

Організація навчально-творчих практик  

10

Організація науково-виробничих практик Музика О. Я.

11

Організація виставкової діяльності Коваленко Ю. В.,
Лопушан В. П., Лавриченко О. М.

12

Фото- та відеокореспондент Коваленко Ю. В.

13

Профорієнтація у ВНЗ (ОКР Бакалавр, Спеціаліст, Магістр) Пічкур М.О.

14

Профорієнтація у ЗОШ (ОКР Бакалавр) Сердюк Я.О.

15

Кураторство в академгрупах 13, 15 – Король А. М.; 23 – Сердюк  Я. О.;25 – Музика О. Я.; 33, 35 – Коваленко Ю.В.;53 – Коваленко Ю. В.; 45 – Побірченко О. М.

16

Керівництво науковими гуртками і проблемними групами Музика О. Я., Пічкур М. О., Базильчук Л. В., Король А. М., Сирота В. М., Побірченко  О. М.

17

Керівництво навчально-творчими студіями Лопушан В. П. («Гончарство й кераміка»), Побірченко О. М. («М’яка іграшка»).

18

Дизайн рекламної продукції Сирота В.М., Коваленко Ю.В., Пічкур М.О.

19

Робоча група з акредитації акредитації Пічкур М. О., Музика О.Я, Сирота В. М.,  Базильчук Л.В.

20

Виконання доручень профспілкового комітету університету Горчинська Т. С.

21

Організація передплати на періодичні видання Гочинська Т. С.

22

Ремонт навчального інвентаря, предметів реквізиту й художнього фонду Мазур В. В., Лопушан В. П.

23

Поточний косметичний ремонт аудиторій Мазур В. В., Лопушан В. П., Сердюк  Я. О., Одноволова О. В., Лавриченко О. М.

24

Обслуговування технічних засобів навчання Мазур В. В.

25

Обліковець реквізиту та художнього фонду кафедри Лавриченко О. М.

26

Обслуговування бібліотечного фонду кафедри  Сердюк Я. О.

27

Догляд за кімнатними рослинами Горчинська Т. С.
28 Підготовчі курси для абітурієнтів Базильчук Л.В.
     
     
     
     
     
     
     

Наукова робота

Викладачі кафедри керують студентськими науковими гуртками та проблемними групами: «Формування основ художнього світогляду засобами образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сирота В.М.); «Розвиток творчих здібностей студентів засобами живопису» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Музика О.Я.); «Методологія композиційної діяльності з образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Пічкур М. О.); «Формування естетичного світогляду засобами народного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Побірченко О.М.); «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Базильчук Л.В.); «Художньо-культурна цінність різних видів декоративно-прикладного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Король А.М.).

Кафедра образотворчого мистецтва має тісні зв’язки з інститутами НАПН України та провідними педагогічними університетами.

Протягом багатьох років кафедра співпрацює:
• з відділом педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України;
• з лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
• з Інститутом мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;
• з Шевченківською гімназією гуманітарно-естетичного спрямування для обдарованих дітей, що на Звенигородщині.

Навчальна робота

Навчальний процес кафедри забезпечують професійні художники-педагоги, члени Національної спілки художників України, а також відомі вчені АПН України. Кафедра успішно пройшла ліцензування та акредитацію освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Навчальні дисципліни кафедри

 • Рисунок            
 • Живопис
 • Теорія і практика рисунку
 • Теорія і практика живопису
 • Теорія і практика композиції                                                                           
 • Композиція                                                                       
 • Основи перспективи        
 • Скульптура  та пластанатомія                                                                          
 • Декоративно-прикладне мистецтво
 • Матеріали і технології образотворчого мистецтва
 • Художньо-прикладна графіка (шрифт, естамп)
 • Основи фотомистецтва
 • Кольорознавство            
 • Історія мистецтв
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Методика викладання образотворчого мистецтва
 • Інноваційні технології виклад. образотворчого мистецтва
 • Художнє конструювання
 • Практикум з художньої творчості
 • Педагогічний малюнок
 • Педагогічні основи художньо-трудової діяльності
 • Кераміка та скульптура малих форм
 • Графічний дизайн та комп’ютерна графіка
 • Основи дизайну
 • Історія дизайну
 • Трудове навчання з практикумом
 • Методика навчання образотворчого мистецтва
 • Методика навчання освітньої галузі «Технології»
 • Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності
 • Методика навчання образотворчого мистецтва та педагогічний малюнок
 • Декоративно-прикладне мистецтво та етнодизайн
 • Паперопластика
 • Фіто- та ландшафтний дизайн
 • Теорія і практика етнодизайну
 • Комп’ютерна графіка
 • Основи графічного дизайну
 • Історія художнього текстилю та костюму
 • Теорія і практика колористики
 • Методика навчання трудової діяльності та освітньої галузі «Мистецтво»
 • Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»

При кафедрі працюють дитячі студії:

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28 ауд. 102
E-mail:  kafedra_om@meta.ua

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

18.09
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Успішно закінчивши навчання на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, дипломованим спеціалістом повернулася на свою батьківщину студентка із Туркменістану Гулхая Хасанова. Там вона приступила до роботи у школі міста Магданли в Лебапському велаят [...]
ВИПУСКНИЦЯ УДПУ НАВЧАЄ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ДІТЕЙ У РІДНОМУ ТУРКМЕНІСТАНІ
15.09
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Пріоритетом УДПУ є щорічна участь студентів та співробітників університету у Літніх школа польської мови та культури для іноземців, що організовують провідні ВНЗ Польщі. Так, на запрошення адміністрації Лодзького університету викладач Людмила Крива та студентки Колегіуму МІГуС Софія Харенко та Анастасія Тищенко пройшли т [...]
ПРЕДСТАВНИКИ УДПУ – УЧАСНИКИ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В ЛОДЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
14.09
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Студентка 3 курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти Катерина Нестерова стала учасницею тренінгу «Молодіжний працівник», організованого Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром за підтримки Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА та Міністерства молоді та спорту України. Нага [...]
НАША СТУДЕНТКА ПРОЙШЛА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ «МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК»

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua