Кафедра образотворчого мистецтва | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Кафедра образотворчого мистецтва

Музика Ольга Яношівна
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Детальніше

Склад кафедри

Базильчук Леонід Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Король Анатолій Миколайович, заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Побірченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Сирота Всеволод Маркович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Семенова Олена Віталіївна, викладач                                                                            

Детальніше

Лопушан Володимир Пилипович, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Сердюк Ярослава Олексіївна, викладач, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Горчинська Тетяна Сергіївна, старший лаборант                              

Детальніше

Мазур Віктор Вікторович, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Лавриченко Оксана Михайлівна, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор
Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач
Одноволова Олена Анатоліївна – майстер виробничого навчання

 

 

Розподіл обов’язків між викладачами кафедри образотворчого мистецтва на 2015-2016 н.р. »

Види роботи

Відповідальні

1

Завідувач кафедри Базильчук Л.В.

2

Помічник завідувача кафедри Пічкур М.О.

3

Заступник зав. кафедри з навчально-методичної роботи Музика О. Я.

4

Заступник зав. кафедри з виховної роботи Сердюк Я. О.
5 Заступник зав. кафедри з наукової роботи Побірченко О. М.

6

Старший лаборант кафедри (матеріально відповідальна особа) Горчинська Т. С.

7

Майстри виробничого навчання Лопушан В. П., Одноволова О. В., Сердюк Я. О., Мазур В. В., Лавриченко О. М.

8

Організація педагогічних практик Король А. М.

9

Організація навчально-творчих практик

10

Організація науково-виробничих практик Музика О. Я.

11

Організація виставкової діяльності Коваленко Ю. В.,
Лопушан В. П., Лавриченко О. М.

12

Фото- та відеокореспондент Коваленко Ю. В.

13

Профорієнтація у ВНЗ (ОКР Бакалавр, Спеціаліст, Магістр) Пічкур М.О.

14

Профорієнтація у ЗОШ (ОКР Бакалавр) Сердюк Я.О.

15

Кураторство в академгрупах 13, 15 – Король А. М.; 23 – Сердюк  Я. О.;25 – Музика О. Я.; 33, 35 – Коваленко Ю.В.;53 – Коваленко Ю. В.; 45 – Побірченко О. М.

16

Керівництво науковими гуртками і проблемними групами Музика О. Я., Пічкур М. О., Базильчук Л. В., Король А. М., Сирота В. М., Побірченко  О. М.

17

Керівництво навчально-творчими студіями Лопушан В. П. («Гончарство й кераміка»), Побірченко О. М. («М’яка іграшка»).

18

Дизайн рекламної продукції Сирота В.М., Коваленко Ю.В., Пічкур М.О.

19

Робоча група з акредитації акредитації Пічкур М. О., Музика О.Я, Сирота В. М.,  Базильчук Л.В.

20

Виконання доручень профспілкового комітету університету Горчинська Т. С.

21

Організація передплати на періодичні видання Гочинська Т. С.

22

Ремонт навчального інвентаря, предметів реквізиту й художнього фонду Мазур В. В., Лопушан В. П.

23

Поточний косметичний ремонт аудиторій Мазур В. В., Лопушан В. П., Сердюк  Я. О., Одноволова О. В., Лавриченко О. М.

24

Обслуговування технічних засобів навчання Мазур В. В.

25

Обліковець реквізиту та художнього фонду кафедри Лавриченко О. М.

26

Обслуговування бібліотечного фонду кафедри  Сердюк Я. О.

27

Догляд за кімнатними рослинами Горчинська Т. С.
28 Підготовчі курси для абітурієнтів Базильчук Л.В.

Історія кафедри

Історію кафедри започатковано у 1989 році як секцію образотворчого мистецтва при кафедрі музики, образотворчого мистецтва і хореографії, яку в 2001 році було реорганізовано. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №57 від 15.03.2001 року, створено нову самостійну кафедру «Образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності»
05.02.2010 року кафедру образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності перейменовано на кафедру образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки, а 2.07.2012 року – на кафедру образотворчого мистецтва.

Наукова робота

Викладачі кафедри керують студентськими науковими гуртками та проблемними групами: «Формування основ художнього світогляду засобами образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сирота В.М.); «Розвиток творчих здібностей студентів засобами живопису» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Музика О.Я.); «Методологія композиційної діяльності з образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Пічкур М. О.); «Формування естетичного світогляду засобами народного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Побірченко О.М.); «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Базильчук Л.В.); «Художньо-культурна цінність різних видів декоративно-прикладного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Король А.М.).

Кафедра образотворчого мистецтва має тісні зв’язки з інститутами НАПН України та провідними педагогічними університетами.

Протягом багатьох років кафедра співпрацює:
• з відділом педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України;
• з лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
• з Інститутом мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;
• з Шевченківською гімназією гуманітарно-естетичного спрямування для обдарованих дітей, що на Звенигородщині.

Навчальна робота

Навчальний процес кафедри забезпечують професійні художники-педагоги, члени Національної спілки художників України, а також відомі вчені АПН України. Кафедра успішно пройшла ліцензування та акредитацію освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Навчальні дисципліни кафедри

 • рисунок;
 • живопис;
 • композиція;
 • декоративно-прикладне мистецтво;
 • художньо-прикладна графіка;
 • історія українського мистецтва;
 • історія зарубіжного мистецтва;
 • методика викладання образотворчого мистецтва;
 • матеріали і технології образотворчого мистецтва;
 • основи перспективи;
 • скульптура;
 • пластанатомія;
 • практикум з художньої творчості;
 • педагогічний малюнок;
 • кольорознавство;
 • графічний дизайн та комп’ютерна графіка;
 • художнє конструювання;
 • основи дизайну;
 • кераміка та скульптура малих форм;
 • педагогічні основи художньо-трудової діяльності;
 • методика викладання трудового навчання;
 • історія дизайну;
 • інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва;
 • методика навчання дизайну;
 • фотомистецтво;
 • фіто- та ландшафтний дизайн;
 • поліграфія та типографіка
 • теорія і практика рисунку;
 • теорія і практика живопису;
 • теорія і практика композиції;
 • теорія і практика етнодизайну;
 • викладання образотворчих дисциплін у ВНЗ та підготовка магістерської роботи;
 • художня та музейна педагогіка;
 • навчально-творча практика (пленер);
 • педагогічна практика;
 • науково-виробнича практика

При кафедрі працюють дитячі студії:

 • студія «Вечірній малюнок» (керівник – Клещар Г.А.),
 • студія гончарства і кераміки (керівник – Лопушан В. П.)
 • студія м’якої іграшки (керівник – Побірченко О. М.).
 • Мала академія народного мистецтва

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28 ауд. 102
E-mail:  kafedra_om@meta.ua

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

18.07
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Державне підприємство «Інфоресурс», яке є адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти, оприлюднило наступне звернення: «ЗАЯВИ про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу, подані в електронній формі, у яких відображалася не вся інформація, необхідна для їх розгляду [...]
АБІТУРІЄНТИ! ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЕЛЕКТРОННІ КАБІНЕТИ
18.07
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Шановні абітурієнти! Інформуємо вас, що 20 липня (о 18.00) закінчується прийом документів за освітньо-кваліфікаційним рівень «Бакалавр» на денну та заочну форми навчання на базі повної загальної середньої освіти для осіб: які мають право проходити творчий конкурс, що проводить університет (для вступників спеціальностей 014 [...]
УВАГА! ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
18.07
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
УДПУ імені Павла Тичини оголошує набір для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії». Прийом документів на денну та заочну форму навчання здійснюється за такими спеціалізаціями: 011 Освітні, педагогічні науки; 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 053 Психологія; 073 Менед [...]
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ЗДІЙСНЮЄ НАБІР В АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:fm_dekanat@meta.ua