Перелік заліків та екзаменів на І семестр 2017-2018 навчального року | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Перелік заліків та екзаменів на І семестр 2017-2018 навчального року

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

_____________/проф. Гедзик А. М./

2

Факультет мистецтв

УДПУ імені Павла Тичини

Перелік заліків та екзаменів на І семестр

2017-2018 н. р.

І курс

11 група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Історія та культура України 1. Українознавство
2. Теорія та методика танцю 2. Історія хореографічного мистецтва
3. Ритміка та музичний рух

12 група

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Українська мова за професійним спрямуванням 1. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас)
2. Історія та культура України 2.Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Теорія музики та сольфеджіо 3. Інструментальне виконавство (основний музичний
інструмент)

13 група

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени

Заліки

1. Історія та культура України 1. Українська мова за професійним спрямуванням
2. Основи перспективи 2. Українознавство
3. Композиція
4. Рисунок
5. Живопис

14 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени

Заліки

1. Історія та культура України 1. Українознавство
2. Фах 2. Теорія музики і сольфеджіо
3. Диригування 3. Фортепіано
4. Оркестровий клас 4. Ансамбль

 

14 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени

Заліки

1. Історія та культура України 1. Українознавство
2. Фах 2. Теорія музики і сольфеджіо
3.Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика 3. Фортепіанний ансамбль

15 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Сольний спів

Екзамени

Заліки

1. Українська мова за професійним спрямуванням 1. Вокальний ансамбль
2. Історія та культура України 2. Фах
3. Теорія музики та сольфеджіо 3. Вікова фізіологія, шкільна гігієна

 

ІІ курс

21 група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Іноземна мова 1. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом
2. Мистецтво балетмейстера 2. Педагогіка
3. Теорія і методика танцю 3. Психологія
4. Ансамбль 4. Теорія і методика сучасного танцю
5. Курсова робота «Історія хореографічного мистецтва»

21-А, 24-А група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Мистецтво балетмейстера 1. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним
колективом
2. Теорія і методика українського народного танцю 2. Теорія і методика сучасного танцю
3. Теорія і методика танцю
4. Ансамбль
5. Курсова робота «Історія хореографічного мистецтва»

22 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Додаткова спеціальність: Соціальна педагогіка

Екзамени

Заліки

1. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу) 1. Музична інформатика
2. Теорія музики і сольфеджіо 2. Релігієзнавство
3. Інструментальне виконавство (основний музичний
інструмент)
3. Фольклорна практика
4. Педагогічна практика (пропедевтична)

 

23 група

Напрям підготовки: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени

Заліки

1. Іноземна мова 1. Скульптура та пластанатомія
2. Рисунок 2. Психологія
3.Живопис 3.Композиція
4. Навчально-творча практика (пленер)

23-А група

Напрям підготовки: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени

Заліки

1. Іноземна мова 1. Скульптура та пластанатомія
2. Рисунок 2. Психологія
3.Живопис 3.Композиція

24 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти

Екзамени

Заліки

1. Іноземна мова 1. Педагогіка і психологія
2. Інструментознавство 2. Диригування
3. Теорія музики і сольфеджіо 3. Оркестровий клас
4.Фах 4.Гармонія та основи поліфонії

24 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени

Заліки

1. Іноземна мова 1. Педагогіка і психологія
2. Інструментознавство 2. Камерний ансамбль
3. Теорія музики і сольфеджіо 3.Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика
4.Фах 4. Гармонія та основи поліфонії

24 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Естрадний спів

Екзамени

Заліки

1. Іноземна мова 1. Педагогіка і психологія
2. Інструментознавство 2. Хоровий клас
3. Теорія музики і сольфеджіо 3. Гармонія та основи поліфонії
4.Фах  

 

ІІІ курс

31 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних шкільних заходів

34 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1.Мистецтво балетмейстера 1.Українознавство
2. Теорія і методика українського народного танцю 2.Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Ансамбль
4. Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів
5.Курсова робота Теорія і методики роботи з дитячим
хореографічним колективом

34-А група

Спеціальність 014 Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1.Мистецтво балетмейстера 1.Українознавство
2. Теорія і методика українського народного танцю 2.Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Ансамбль 3. Педагогіка
4. Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів
5.Курсова робота Теорія і методики роботи з дитячим
хореографічним колективом

 

32 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво*

Додаткова спеціальність: Соціальна педагогіка

Екзамени

Заліки

1. Методика музичного виховання 1. Українознавство
2. Соціальна педагогіка 2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Курсова робота Педагогіка 3. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу)
4. Інструментальне виконавство (оркестровий клас)
5.Музикознавство (історія музики)

33 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

35 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени

Заліки

1. Рисунок 1. Українознавство
2. Живопис 2.Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Курсова робота з педагогіки 3. Виховна робота та педагогічна майстерність
4. Матеріали і технології образотворчого мистецтва

 

33-А група

Спеціальність 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Основи педагогічної майстерності та методика виховної
роботи
1. Педагогіка
2.Матеріали і технологія образотворчого мистецтва 2. Рисунок
3. 3. Живопис
4. 4.Історія образотворчого мистецтва

 

36 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Струнні інструменти. Народні інструменти. Духові
інструменти.

Екзамени

Заліки

1. Фах 1. Українознавство
2. Оркестровий клас 2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Читання оркестрових партитур та інструментознавство 3. Гармонія і поліфонія

36 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано.

Екзамени

Заліки

1. Фах 1. Українознавство
2. Концертмейстерська практика 2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3. Читання оркестрових партитур та інструментознавство 3. Гармонія і поліфонія

37 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Естрадний спів

Екзамени

Заліки

1. Фах 1. Українознавство
2. Хоровий клас та вокальний ансамбль 2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна
3.Гармонія та основи поліфонії 3. Методика музичного виховання
4. Курсова робота «Педагогіка і психологія» 4. Фортепіано

38 група

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Філософія 1. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу)
2. Українська народна музична творчість 2. Педагогіка
3. Гармонія та основи поліфонії 3. Сольфеджіо
4. Інструментальне виконавство (додатковий музичний
інструмент)
5. Аналіз музичних творів

39 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени

Заліки

1. Аналіз музичних творів 1. Охорона праці та безпека життєдіяльності
2. Педагогіка і психологія 2. Історія музики
3.Фах 3. Інструментознавство
4.Диригування 4. Педагогічна практика (навчальна)

39-А група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Сольний спів

Екзамени

Заліки

1. Філософія 1. Методика навчання вокалу
2. Педагогіка 2. Аналіз музичних творів
3. Гармонія та основи поліфонії 3. Навчальна (педагогічна) практика

 

ІV курс

41 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних шкільних заходів

44 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Теорія і методика народно-сценічного танцю 1. Теорія і методика класичного танцю
2. Теорія і методика українського народного танцю 2. Мистецтво балетмейстера
3. Ансамбль 3. Теорія і методика сучасного бального танцю
4. Підготовка концертних номерів 4. Народний костюм і сценічне оформлення

42 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Екзамени

Заліки

1. Історія української музики 1. Основний музичний інструмент
2. Методика музичного виховання 2. Додатковий музичний інструмент
3. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах 3. Релігієзнавство
4. Соціальний супровід сім’ї

5. Курсова робота з Технологій СПД

43 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Економічна теорія 1. Рисунок
2. Педагогічні основи художньо-трудової діяльності 2. Живопис

3. Декоративно-прикладне мистецтво

4. Педагогічний малюнок

5. Паперопластика

6. Курсова робота з методики образотворчого мистецтва

 

45 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени

Заліки

1. Економічна теорія 1. Рисунок
2. Педагогічні основи художньо-трудової діяльності 2. Живопис
3. Основи дизайну

3. Декоративно-прикладне мистецтво

4. Педагогічний малюнок

5. Курсова робота з методики образотворчого мистецтва

47-А група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас) 1. Культура мовлення
2. Методика музичного виховання 2. Інструментальне виконавство (оркестровий клас)
3. Історія музики 3. Українська художня культура
4. Основи навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» в школі

47 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Екзамени

Заліки

1. Вокально-хорове виконавство (хорове диригування) 1. Інструментальне виконавство (основний музичний
інструмент)
2. Методика музичного виховання 2. Хорове аранжування та практикум шкільного репертуару
3. Музикознавство (музична інформатика)

48 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас) 1. Культура мовлення
2. Методика музичного виховання 2. Інструментальне виконавство (оркестровий клас)
3. Історія музики 3. Українська художня культура
4. Основи навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» в школі

49 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти, духові інструменти

Екзамени

Заліки

1. Політичні та соціологічні науки 1. Історія музики
2. Аналіз музичних творів 2. Диригування
3. Фах 3. Педагогічна практика
4. Інструментування 4. Концертно-виконавська практика

 

49 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени

Заліки

1. Політичні та соціологічні науки 1. Історія музики
2. Аналіз музичних творів 2. Історія фортепіанного мистецтва
3. Фах 3. Педагогічна практика
4. Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика 4. Концертно-виконавська практика

49-А група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас) 1. Культура мовлення
2. Методика музичного виховання 2. Інструментальне виконавство (оркестровий клас)
3. Історія музики 3. Українська художня культура
4. Основи навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» в школі

І курс «магістр»

51-М група

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Теорія і практика рисунку 2. Теорія і практика композиції
3. Теорія і практика живопису 3. Інноваційні технології викладання образотворчого
мистецтва
4. Основи мовної комунікації 4. Навчально-творча практика (пленер)

52-М група

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Методика навчання вокально-хорових дисциплін 2.Вокально-хорове виконавство (хоровий клас)
3. Художня культура 3. Естетика мистецтва
4. 4. Основи мовної комунікації

 

53-М група


Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Теорія і практика рисунку 2. Теорія і практика композиції
3. Теорія і практика живопису 3. Інноваційні технології викладання образотворчого
мистецтва
4. Основи мовної комунікації

54-М група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія.

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Теорія та методика танцю 2. Художня культура
3. Теорія та методика класичного танцю 3. Теорія і методика народно-сценічного танцю
4. Основи мовної комунікації 4. Навчальна практика (безвідривна)

 

55-М група

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Художня культура 2. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас)
3. Естетика мистецтва
4. Основи мовної комунікації

 

56-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Теорія і методика науково-дослідної роботи
2. Фах 2. Оркестровий клас та диригування оркестром
3. Основи мовної комунікації 3. Академічна риторика

56-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано.

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Теорія і методика науково-дослідної роботи
2. Фах 2. Концертмейстерський клас
3. Основи мовної комунікації 3. Академічна риторика

 

57-М групи

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія.

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Теорія та методика танцю 2. Художня культура
3. Теорія та методика класичного танцю 3. Теорія і методика народно-сценічного танцю
4. Основи мовної комунікації 4. Навчальна практика (безвідривна)

58-М групи

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Соціальна педагогіка.

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Методика навчання вокально-хорових дисциплін 2. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас)
3. Менеджмент соціальної роботи
4. Організація роботи з різними соціальними групами
5. Основи мовної комунікації

59-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Сольний спів.

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Академічна риторика
2. Теорія та методика викладання вокалу 2. Фах
3. Основи мовної комунікації

59 А-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени

Заліки

1. Філософія та соціологія освіти 1. Теорія і методика науково-дослідної роботи
2. Фах 2. Оркестровий клас та диригування оркестром
3. Основи мовної комунікації 3. Академічна риторика

 

ІІ курс «магістр»

61-м група

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени

Заліки

1. Теорія і практика рисунку 1. Креативні технології навчання
2. Теорія і практика живопису 2. Теорія і практика етнодизайну
3. Історія художнього текстилю та костюму 3. Практикум з художньої творчості
4. Науково-виробнича практика 4. Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій

62-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти

Екзамени

Заліки

1. Еволюція художніх стилів у мистецтві 1. Креативні технології навчання
2. Оркестровий клас та диригування оркестром 2. Основи сценічно-виконавської майстерності
3. Диригування 3. Підготовка магістерської роботи з фаху
4. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ 4. Концертно-виконавська практика

 

63-м група

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени

Заліки

1. Теорія і практика рисунку 1. Креативні технології навчання
2. Теорія і практика живопису 2. Теорія і практика етнодизайну
3. Історія художнього текстилю та костюму 3. Практикум з художньої творчості
4. Науково-виробнича практика 4. Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій

66-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти

Екзамени

Заліки

1. Еволюція художніх стилів у мистецтві 1. Креативні технології навчання
2. Фах 2.Диригування
3. Оркестровий клас та диригування оркестром 3. Педагогічна практика
4. Методика викладання диригування 4. Підготовка магістерської роботи

 

66-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени

Заліки

1. Еволюція художніх стилів у мистецтві 1. Креативні технології навчання
2. Фах 2. Камерний ансамбль
3. Концертмейстерський клас 3. Педагогічна практика
4. Методика викладання камерного ансамблю 4. Підготовка магістерської роботи

Декан факультету
доц. Терешко І. Г.

   

  АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

  20.03
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  Делегація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на чолі з деканом історичного факультету, професором Анатолієм Карасевичем побувала на ІІ Всеукраїнському фестивалі патріотичної пісні «Пісні, народжені в АТО», який відбувся у міському Будинку культури. Студентську раду представляли &ndash [...]
  ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРІОТИЧНОЇ ПІСНІ «ПІСНІ, НАРОДЖЕНІ В АТО»
  20.03
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  Науково-методична співпраця викладачів нашого університету із загальноосвітніми закладами міста, робота з обдарованою учнівською молоддю має давні традиції і дає добрі результати. Один із таких — перемога учня Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Уманської міської ради Богдана Нагорного у IV етапі Всеукр [...]
  УСПІШНА СПІВПРАЦЯ ВИКЛАДАЧІВ УДПУ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
  20.03
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичиниза за підтримки ректорату на базі факультетів дошкільної та спеціальної освіти і соціальної та психологічної освіти відбувся 29 Міжнародний фестиваль арт-терапії «Аrt-praktik». У його роботі взяли участь психологи, учителі, вихователі, соціальні працівн [...]
  МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ АРТ-ТЕРАПІЇ "АRT-PRAKTIK"

  НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

  Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

  

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
  Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
  Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
  E-mail:art_dekanat@meta.ua